Nguyễn Hữu Quangvừa mua Thành công tài khoản Liên quân #40 với giá 150,000vnđ, Phùng Hải Báchvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18496 với giá 250,000vnđ, Đoàn Công Đôvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18549 với giá 200,000vnđ, Co Khongvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18604 với giá 2,200,000vnđ, Nguyễn Đức Trụvừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng #61488 với giá 100,000vnđ, Trần Phúcvừa mua Thành công tài khoản Liên quân #32672 với giá 120,000vnđ, Đại Lý Thiên Mavừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng #61477 với giá 100,000vnđ, Hiếu Bùivừa mua Thành công tài khoản Avatar #18537 với giá 750,000vnđ, Hiếu Bùivừa mua Thành công tài khoản Avatar #18415 với giá 2,700,000vnđ, Hòa Skyy'svừa mua Thành công tài khoản Avatar #18545 với giá 450,000vnđ,
Mua nick thành công vui lòng truy cập garena.vn để cài thông tin bảo mật nick. Chủ yếu rank mùa cũ
LQ32,678


✩ Tướng: 31

✩ Skin : 18

✩ N : 64

✩ Rank BK
LQ32,677


✩ Tướng: 19

✩ Skin : 9

✩ N : 73

✩ Rank Vàg
LQ32,676


✩ Tướng: 22

✩ Skin : 20

✩ N : 90

✩ Rank Vàg
LQ32,673


✩ Tướng: 29

✩ Skin : 15

✩ N : 80

✩ Rank Vàg
LQ32,670


✩ Tướng: 27

✩ Skin : 23

✩ N : 90

✩ Rank Bạc
LQ32,667


✩ Tướng: 21

✩ Skin : 11

✩ N : 69

✩ Rank Vàg
LQ32,666


✩ Tướng: 21

✩ Skin : 10

✩ N : 50

✩ Rank Vàg
LQ32,664


✩ Tướng: 22

✩ Skin : 12

✩ N : 61

✩ Rank Vàg
LQ32,663


✩ Tướng: 22

✩ Skin : 11

✩ N : 61

✩ Rank Vàg
LQ32,660


✩ Tướng: 20

✩ Skin : 3

✩ N : 41

✩ Rank Bạc
LQ32,659


✩ Tướng: 24

✩ Skin : 11

✩ N : 83

✩ Rank Vàg
LQ32,657


✩ Tướng: 20

✩ Skin : 10

✩ N : 58

✩ Rank Bạc