Nguyễn Hữu Quangvừa mua Thành công tài khoản Liên quân #40 với giá 150,000vnđ, Phùng Hải Báchvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18496 với giá 250,000vnđ, Đoàn Công Đôvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18549 với giá 200,000vnđ, Co Khongvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18604 với giá 2,200,000vnđ, Nguyễn Đức Trụvừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng #61488 với giá 100,000vnđ, Trần Phúcvừa mua Thành công tài khoản Liên quân #32672 với giá 120,000vnđ, Đại Lý Thiên Mavừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng #61477 với giá 100,000vnđ, Hiếu Bùivừa mua Thành công tài khoản Avatar #18537 với giá 750,000vnđ, Hiếu Bùivừa mua Thành công tài khoản Avatar #18415 với giá 2,700,000vnđ, Hòa Skyy'svừa mua Thành công tài khoản Avatar #18545 với giá 450,000vnđ,
Mua nick thành công vui lòng truy cập garena.vn để cài thông tin bảo mật nick. Chủ yếu rank mùa cũ
LQ32,655


✩ Tướng: 21

✩ Skin : 10

✩ N : 68

✩ Rank Vàg
LQ32,647


✩ Tướng: 21

✩ Skin : 11

✩ N : 60

✩ Rank BK
LQ32,646


✩ Tướng: 22

✩ Skin : 12

✩ N : 60

✩ Rank Đồg
LQ32,645


✩ Tướng: 18

✩ Skin : 4

✩ N : 40

✩ Rank Bạc
LQ32,642


✩ Tướng: 16

✩ Skin : 9

✩ N : 74

✩ Rank Vàg
LQ32,635


✩ Tướng: 17

✩ Skin : 5

✩ N : 59

✩ Rank Vàg
LQ32,632


✩ Tướng: 25

✩ Skin : 17

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,631


✩ Tướng: 27

✩ Skin : 21

✩ N : 66

✩ Rank BK
LQ32,630


✩ Tướng: 17

✩ Skin : 4

✩ N : 42

✩ Rank BK
LQ32,629


✩ Tướng: 13

✩ Skin : 2

✩ N : 36

✩ Rank Bạc
LQ32,628


✩ Tướng: 17

✩ Skin : 5

✩ N : 63

✩ Rank Bạc
LQ32,626


✩ Tướng: 13

✩ Skin : 4

✩ N : 46

✩ Rank Bạc