DỊCH VỤ NỔI BẬT

KM 50% ngày 21~24/8

 

Tốc độ : 800k ~ 1m xèng/phút

 

DANH MỤC SHOP NICK GAME

Số tài khoản: 90

 

Số tài khoản: 2

 

Số tài khoản: 20

 

Số tài khoản: 17

 

Số tài khoản: 9

 

Số tài khoản: 0

 

Số tài khoản: 12

 

Số tài khoản: 21

 

Số hộp quà : 380

 

Số hộp quà : 210

 

DỊCH VỤ AVATAR 2D

Tốc độ : 25m~30m xu/tháng, ko đổi mk

 

Tốc độ : 50m~60m xu/tháng, ko đổi mk

 

Tốc độ : 1~3 ngày xong, ko đổi mk

 

Nhận làm sự kiện avatar, ko đổi mk

 

Tốc độ : 700k ~ 800k xu/ngày, up đổi mk

 

Tốc độ : 1m ~ 1m2 xu/ngày, up đổi mk

 

Tốc độ : 2m ~ 2m5 xu/ngày, up đổi mk

 

Tốc độ : 5m ~ 6m xu/ngày, up đổi mk

 

Tốc độ : 800k ~ 1m xèng/phút, ko đổi mk

 

Tốc độ : ngay và luôn, nạp game team

 

Tốc độ : nhanh như nyc trở mặt