UP ĐÁ NGỦ SẮC

Tên tài khoản
Mật khẩu
Mật khẩu Rương
Số Viên Cần Mua


Mô tả


Tốc độ up đá ngũ sắc : 200v / ngày nha ae
Chú ý :
- Gửi nick trên lv10, rương 20 ô trở lên
- Up đá sẽ đổi mật khẩu
- Lấy lại mật khẩu nick = hủy giao dịch và không hoàn tiền