Nguyễn Hữu Quangvừa mua Thành công tài khoản Liên quân #40 với giá 150,000vnđ, Phùng Hải Báchvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18496 với giá 250,000vnđ, Đoàn Công Đôvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18549 với giá 200,000vnđ, Co Khongvừa mua Thành công tài khoản Avatar #18604 với giá 2,200,000vnđ, Nguyễn Đức Trụvừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng #61488 với giá 100,000vnđ, Trần Phúcvừa mua Thành công tài khoản Liên quân #32672 với giá 120,000vnđ, Đại Lý Thiên Mavừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng #61477 với giá 100,000vnđ, Hiếu Bùivừa mua Thành công tài khoản Avatar #18537 với giá 750,000vnđ, Hiếu Bùivừa mua Thành công tài khoản Avatar #18415 với giá 2,700,000vnđ, Hòa Skyy'svừa mua Thành công tài khoản Avatar #18545 với giá 450,000vnđ,
Mua nick thành công vui lòng truy cập garena.vn để cài thông tin bảo mật nick. Chủ yếu rank mùa cũ
LQ32,853


✩ Tướng: 29

✩ Skin : 15

✩ N : 66

✩ Rank Vàg
LQ32,849


✩ Tướng: 62

✩ Skin : 63

✩ N : 90

✩ Rank KC
LQ32,829


✩ Tướng: 47

✩ Skin : 53

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,824


✩ Tướng: 60

✩ Skin : 51

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,823


✩ Tướng: 43

✩ Skin : 39

✩ N : 87

✩ Rank Vàg
LQ32,822


✩ Tướng: 51

✩ Skin : 57

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,821


✩ Tướng: 49

✩ Skin : 30

✩ N : 33

✩ Rank KC
LQ32,815


✩ Tướng: 59

✩ Skin : 54

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,814


✩ Tướng: 59

✩ Skin : 44

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,811


✩ Tướng: 35

✩ Skin : 39

✩ N : 90

✩ Rank BK
LQ32,689


✩ Tướng: 21

✩ Skin : 18

✩ N : 81

✩ Rank BK
LQ32,679


✩ Tướng: 17

✩ Skin : 12

✩ N : 84

✩ Rank BK